Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Internt formål

Internt formål

Foruten det eksplisitte lovkravet om arkivplan i offentlig forvaltning, er det behov for å tilgjengeliggjøre informasjon om rutiner, regler og ordningssystemer i arkivforvaltningen, både som informasjon til innbyggerne og som kunnskapsbase for saksbehandlerne

Ås kommune er et stort og komplekst offentlig organ. Det er derfor viktig å ha oversikt over hvordan arkivet er bygd opp, hva de forskjellige arkivene består av, og hvor de fysisk er plassert. Det må likeledes være nedfelt hva som til enhver tid er gjeldende instrukser og regler.

Arkivplanen skal:

  • Etablere en mest mulig felles arkivpolitikk for alle delarkivene og spesialarkivene
  • Legge rammene for et felles arkivsystem.
  • Bidra til en kvalitetssikring av kommunens arkiver i tråd med gjeldende lover og regler.
  • Etablere en felles politikk for bevaring og gjenfinning av dokumenter
Laster...