Arkivplan.no

Arkivdepot

 Ås kommune har eget depot. Det ligger i Dr. Sødringsvei 8

Det er ansatt en arkivar i 1/2 stilling som depotansvarlig.

 

Depotansvarlig:

-          Ordner og registrerer arkivene i ASTA.

-          veileder kommunale enheter ved avlevering av arkiver

-          besvarer henvendelser

-          betjener lesesal (onsdager: 12:00-14:00)

-          og generelt, administrerer Ås kommunes Depotarkiv.

Depotordning

Reglement

Laster...