Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

Arkivansvar og organisering av arkivarbeidet

I Ås kommune er det Rådmannen som har det overordnede arkivansvaret, og han /hun har hovedansvaret for at forholdene ligger til rette for en best mulig arkivtjeneste.

Jf Arkivforskriftens § 1-1 og Kommunelova § 23

Arkivtjenesten

Arkivtjenesten er underlagt service og kommunikasjonssjefen, og han/hun har ansvar for å legge til rette for en best mulig arkivtjeneste i samarbeid med arkivleder og arkivmedarbeidere.

Arkivtjenesten er opprettet som en sentral tjeneste med formål å betjene kommunens ansatte, politikere og innbyggerne forøvrig.

Arkivleder

Arkivleder er faglig ansvarlig for arkivtjenesten og skal bidra til at arkivarbeidet utføres etter gjeldende regelverk gjennom å gi instrukser, råd, opplæring og faglig veiledning i arkivarbeid. Arkivleder rapporterer til rådmannens ledergruppe

Arkivleder er systemansvarlig for sak/arkivsystemet ESA og P 360° og gir sammen med øvrige ansatte på arkivet brukerstøtte.

Arkivansvarlig

Arkivansvarlig er ansvarlig for arkivdanning og oppbevaring av arkiver på sin enhet/avdeling. De skal sørge for at saksbehandlere og ansatte er oppdaterte på gjeldene rutiner og retningslinjer som gjelder arkivarbeid i Ås kommune. Samt at det blir gitt nødvendig opplæring.

Saksbehandler

Saksbehandlerne plikter å følge de instrukser som gjelder for kommunen i all dokumentbehandling og bruk av arkivet. Saksbehandlerne skal også kjenne til arkivplanen for Ås kommune. Samt egne retningslinjer og rutiner som gjelder for deres område og fagsystem.

Laster...