Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Ås kommune er å regne som ett organ etter arkivloven.

Bestemmelsene i arkivloven og arkivforskriften er gjort gjeldende for offentlige organer, med unntak av bestemmelsene om arkivdepot som gjelder kommunen som helhet (uavhengig om den er ett organ eller ikke).

Arkivforskriften § 1-1, første ledd, tredje punktum, fastsetter at den enkelte kommune "skal fastsetje kva for institusjonar og einingar som eventuelt skal reknast som eigne organ etter forskrifta her." Det er derfor klart at kommunen i ettertid kan gjøre vedtak om at administrative enheter skal fungere som egne organer etter arkivforskriften

Laster...